Firma Siemens Healthineers umożliwia podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną na całym świecie zwiększenie ich wartości, wspierając je w ich dążeniu do poszerzenia zakresu medycyny precyzyjnej, przekształceniu opieki zdrowotnej, poprawy zadowolenia pacjentów oraz digitalizacji opieki medycznej. Firma Siemens Healthineers, która jest liderem w dziedzinie technologii medycznej, stale wprowadza innowacje do swojego portfela produktów i usług w kluczowych obszarach obrazowania diagnostycznego i leczniczego, jak również w obszarze diagnostyki laboratoryjnej i medycyny molekularnej. Ponadto firma Siemens Healthineers aktywnie rozwija swoje usługi cyfrowe w dziedzinie opieki zdrowotnej oraz usługi dla przedsiębiorstw.