ORTOPEDIA TRAUMATOLOGIA REHABILITACJA

– jedyny periodyk naukowy w Polsce łączący tematykę i zakres specjalności medycznych określonych w tytule. Dostępny on-line: www.ortopedia.com.pl lub www.medsport.pl.  

Zgodnie z listą czasopism opublikowanych na stronie MNiSW – 20 pkt.

 

ACTA NEUROPSYCHOLOGICA

 – oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, pierwsze i jedyne w Polsce czasopismo poświęcone neuropsychologii, publikujące prace  z zakresu neuropsychologii, psychiatrii, neurologii, neurochirurgii i rehabilitacji ośrodkowego układu nerwowego. Dostępny on-line: www.actaneuropsychologica.com lub www.medsport.pl.

Zgodnie z listą czasopism opublikowanych na stronie MNiSW – 40 pkt.

 

MEDYCYNA SPORTOWA

– oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Recenzowane czasopismo medyczne, publikujące prace naukowe z zakresu interdyscyplinarnej specjalności, jaką jest medycyna sportowa. Dostępny on-line: www.medycynasportowa.edu.pl lub www.medsport.pl.