O firmie:

Keymed Sp. z o.o. specjalizuje się w rozpowszechnianiu zaawansowanych autologicznych metod regeneracyjnych w medycynie estetycznej, chirurgii, ortopedii, stomatologii, ginekologii a także weterynarii.  Jako jedyna firma w Polsce i na świecie wprowadziła autorską terapię autologiczną Plasma Complex w zabiegach estetycznych.

Nadrzędnym celem firmy jest dostarczanie nowoczesnych rozwiązań dla medycyny regeneracyjnej i wsparcie merytoryczne w tym obszarze.

Od 2017 r. firma Keymed posiada certyfikat ISO-13485:2016-04, który potwierdza stosowanie systemu zarządzania jakością zgodnie z powyższą normą w zakresie: „PROJEKTOWANIE I PRODUKCJA ZESTAWÓW DO POZYSKANIA OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO, FIBRYNY BOGATOPŁYTKOWEJ. DYSTRYBUCJA NIEAKTYWNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH I WIRÓWEK STOSOWANYCH W DIAGNOSTYCE IN VITRO”

Posiadanie powyższego certyfikatu spełnia nowe wymagania prawne w zakresie wyrobów medycznych obowiązujące od maja 2020 roku.

Od sierpnia 2019 Keymed posiadamy również drugi certyfikat ISO 9001 – 2015 w zakresie „USŁUGI SZKOLENIOWE”

Wszystkie wyroby medyczne firmy Keymed Sp. z o.o. są zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Keymed Sp. z o.o. w: keymed.pl e: info@keymed.pl t: +48 502 895 083